Koninklijk huis

Monarchie

Nederland is wat ze noemen een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning(in) is vastgelegd in de constitutie, oftewel de Grondwet. De Koning is het Nederlandse staatshoofd en vormt samen met de ministers de regering. Koning Willem Alexander is sinds 30 april 2013 het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor alle informatie over ons koningshuis verwijzen wij u naar de site van het RVD.Foto van de koninklijke familie van nederland. Foto: Raymond Rutting