Raadsinformatiebrieven

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad regelmatig over actuele zaken en ontwikkelingen. Dit gebeurt via zogenaamde raadsinformatiebrieven (RIB's). Op achterliggende pagina's treft u een overzicht aan van de raadsinformatiebrieven van de afgelopen jaren (vanaf medio 2011). U kunt een raadsinformatiebrief downloaden door er op te klikken.

Raadsinformatiebrieven per portefeuillehouder

Archief