Bouwen en verbouwen

Op deze pagina vindt u diverse informatie over deze en andere zaken die te maken hebben met bouwen of verbouwen van een pand.

De omgevingsvergunning sinds 1 oktober 2010

Wie wil bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Bouwen of slopen van een woning, 
  • Kappen van een boom,
  •  Aanleggen van een inrit. 

Sinds 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.

Van veel naar één

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. U heeft hiervoor één aanvraagformulier nodig bij gemeente Deurne. Dit kunt u digitaal of op papier doen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen.

Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt is ook maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Met de Wabo is de hoeveelheid bouwwerken waar geen vergunning voor nodig is groter geworden.

In de folder ‘Omgevingsvergunning’  vindt u meer informatie over deze nieuwe wet. Heeft u vragen, kan u ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0493 387 711 of via info@deurne.nl.