Gezond en veilig wonen

Logo buurtbemiddelingBijna dagelijks worden politie, woningcorporatie en de gemeente ingeschakeld om conflicten op te lossen die niet tot hun taakveld behoren. Het gaat vaak om burenruzies die relatief veel tijd kosten, terwijl zelden een oplossing wordt bereikt. Daarom hebben de gemeente Deurne en woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW in 2007 het project ‘Buurtbemiddeling in Deurne’ in het leven geroepen.

Hierbij wordt gewerkt met een mediator als coördinator en met vrijwilligers om conflicten tussen buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo goed mogelijk aan te pakken. Buurtbemiddeling moet ervoor zorgen dat (woon)overlast wordt verminderd en dat voorkomen wordt dat conflicten in de buurt escaleren.

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kunt u terecht bij woningbouwvereniging Bergopwaarts.