U bevindt zich op: Home > Omgeving > Wonen en leefomgeving

Wonen en leefomgeving

Woonvisie gemeente Deurne: goed wonen nu en straks

Wij willen een aantrekkelijke woongemeente blijven voor iedereen. Dit is het uitgangspunt van het geactualiseerde beleid zoals beschreven de Woonvisie gemeente Deurne 2015 – 2030, goed wonen nu en straks.

De afgelopen jaren is de woningmarkt ingrijpend veranderd en ook de wensen, mogelijkheden en behoeften van onze inwoners. Bovendien is de wet- en regelgeving gewijzigd. De gemeenteraad van Deurne heeft daarom 17 november 2015 het aangepaste woonbeleid vastgesteld.

De vastgestelde woonvisie geeft heldere kaders waarbinnen ruimte wordt geboden aan nieuwe initiatieven.

De speerpunten:

  • Prioriteit voor starters, jonge gezinnen en senioren.
  • Nadruk op huurwoningen, koopwoningen tot € 250.000,- en rolstoelgeschikte woningen.
  • Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied in alle kernen, met voorrang voor bouwen in de buurt van voorzieningen.
  • Tot 2030 rond de 1200 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Om ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven, zoals hergebruik van bestaande panden, nieuwe woonvormen of het splitsen van woningen, wordt 30% daarvan niet van te voren vastgelegd.

Bent u geïnteresseerd in de volledige tekst van de woonvisie

Heeft u vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, onderdeel wonen via 0493 387 711. U kunt ook een mail sturen: info@deurne.nl tav Ruimte en Samenleving, onderdeel wonen.

Archief