U bevindt zich op: Home > Omgeving > Wonen en leefomgeving

Wonen en leefomgeving

Concept woonvisie gemeente Deurne: prioriteit voor starters en senioren

De afgelopen jaren is de woningmarkt ingrijpend veranderd en ook de wensen, mogelijkheden en behoeften van onze inwoners. Bovendien is de wet- en regelgeving gewijzigd. Een actualisatie van ons woonbeleid, met heldere kaders waarbinnen ruimte wordt geboden aan nieuwe initiatieven, is daarom noodzakelijk.

Wij willen een aantrekkelijke woongemeente blijven voor iedereen. Dit is het uitgangspunt van het geactualiseerde beleid zoals beschreven in de concept woonvisie gemeente Deurne 2015 – 2030.
 

De speerpunten:

  • Prioriteit voor starters, jonge gezinnen en senioren.
  • Nadruk op huurwoningen, koopwoningen tot € 250.000,- en rolstoelgeschikte woningen.
  • Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied in alle kernen, met voorrang voor bouwen in de buurt van voorzieningen.
  • Tot 2030 rond 1200 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. 30% daarvan wordt niet van te voren vastgelegd om ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven zoals hergebruik van bestaande panden, nieuwe woonvormen of het splitsen van woningen.
     

Bent u geïnteresseerd in de volledige tekst van het concept woonvisie? 

Wilt u een reactie geven?

U kunt uw reactie op de concept woonvisie tot 13 september 2015:

  • toezenden aan burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne.
  • mailen via info@deurne.nl tav Ruimte en Samenleving, onderdeel wonen

Uw reactie wordt betrokken bij de vaststelling van de woonvisie eind 2015 door de gemeenteraad.

Heeft u vragen?

In verband met vakantie kunt u tot en met 29 juli en na 31 augustus 2015 contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, onderdeel wonen via 0493 387 711. U kunt ook een mail sturen: info@deurne.nl tav Ruimte en Samenleving, onderdeel wonen. Zo snel mogelijk na 31 augustus 2015 krijgt u reactie.


 

 

Archief