De belevingsvlucht die een F-35 jachtvliegtuig vandaag zou maken in de omgeving van de voormalige Vliegbasis De Peel is verplaatst naar dinsdag 18 oktober. Er wordt vandaag veel regen verwacht die van invloed is op de beleving, geluidmetingen en het zicht voor de vliegers, en daarmee de routes. Hierdoor wordt het doel van de vlucht - de beleving van het geluid van de F-35 onvoldoende bereikt.

Regen

Het geluid van regen op ramen en daken beïnvloedt de beleving van de F-35. Het weer nodigt ook niet uit om de vlucht buiten te beleven, bijvoorbeeld op de markt of in de tuin. De regen veroorzaakt bovendien stoorgeluid op de appratuur waarmee de geluidmetingen worden gedaan. Door het slechte zicht kunnen vandaag niet alle routes worden gevlogen zoals die zijn gepland en gecommuniceerd.

Dinsdag 18 oktober

De weersverwachting voor morgen lijkt op dit moment een stuk beter. Het streven is om de belevingsvluchten morgen alsnog uit te voeren. Deze dag was ook al als reserve dag aangewezen. De vluchten zijn dan in principe op dezelfde tijden, dus om 11.30 en 15.30 uur. In de ochtend is er waarschijnlijk nog veel mist, waardoor de eerste vlucht mogelijk later wordt uitgevoerd. In het slechtste geval gaat de eerste vlucht niet door.


Vliegroutes

De F-35 vliegt tijdens de belevingsvluchten verschillende routes naar en vanaf de vliegbasis. Dit zijn niet meteen de toekomstige routes, maar ze geven wel een idee van de mogelijkheden. Niet alle routes gaan over dorpen in de omgeving. Daar wordt juist zoveel als mogelijk omheen gevlogen. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan.

Ervaart u overlast?

Woont of werkt u in de omgeving van de voormalige vliegbasis? Dan kunt u na de vluchten laten weten wat u van het geluid merkt. Vul daarvoor op 18 oktober de vragenlijst in op de website Belevingsonderzoek Vliegbasis De Peel(externe link) van onderzoeksbureau Invior.

Ervaart u overlast van de belevingsvluchten? Geef dan een melding door aan de milieudienst Zuidoost Brabant(externe link).  Selecteer in het formulier onder 'ik hoor' de optie ‘vliegverkeer militair’.

Metingen en onderzoek

Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. In Deurne wordt bij de Gerardusschool gemeten. Het NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten. 

Heropening De Peel

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen.

Het is de bedoeling van Defensie dat elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Het college van B&W van Deurne heeft zich uitgesproken tegen de plannen van Defensie om de vliegbasis te reactiveren. Dit vanwege de negatieve effecten die zo’n besluit heeft op de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners. Het college trekt in dit standpunt samen op met 12 nabijgelegen Peelgemeenten.

Procedure luchthavenbesluit

Voor heropening van de vliegbasis dient Defensie een aantal procedurele stappen te doorlopen, waaronder het uitvoeren van een stikstofonderzoek en het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Beiden zijn noodzakelijk om een definitief besluit te kunnen nemen. Het stikstofonderzoek zal bepalend zijn of zij door kunnen gaan met de procedure. Mocht dat zo zijn, dan dienen zij een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming in te dienen. Heropening leidt namelijk onder andere tot ongewenste verdere stikstofuitstoot in de regio. Gelijktijdig zal Defensie starten met de voorbereiding en opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Uit de MER moet duidelijker blijken welke geluids- en milieueffecten optreden bij volledige benutting van de vergunde geluidsruimte. De uitkomst van de MER wordt gebruikt om het concept Luchthavenbesluit op te stellen. Defensie streeft naar een onherroepelijk luchthavenbesluit in 2024.