Op 23 januari 2023 vond er een raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen. 

Goedgekeurde besluiten

  • Ontslaan en benoeming burgercommissieleden
  • Zienswijze samenwerkingsakkoord 2023-2026 MRE
  • Verklaring van geen bedenkingen Grintkuilen ong., Neerkant
  • Bestemmingsplan Bospeelweg 3a, Neerkant
  • Onttrekken wegen aan openbaarheid rondom project Leegveld
  • Zienswijze begrotingswijziging 2023 Blink
  • Aanpassing verordening jeugdhulp
  • Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke vrijwilligersorganisaties
  • Motie openbaar subsidieregister
  • Regionaal project De Groene Zone Isoleren

Afgewezen besluiten

Er zijn geen afgewezen besluiten genomen in deze vergadering.