College

Besluitenlijsten

Naar de besluitenlijsten

Het college van B&W vergadert op dinsdagen. Een week later worden de besluitenlijsten vastgesteld en openbaar.

Het college van B&W

Wie zitten er in het college, taken en programma's, nevenfuncties

Naar de pagina samenstelling college

Terug

Pagina opties