College

Besluitenlijsten

Naar de besluitenlijsten

Het college van B&W vergadert op dinsdagen. Een week later worden de besluitenlijsten vastgesteld en openbaar.

Het college van B&W

Wie zitten er in het college? Informatie over het college, nevenfuncties en portefeuilles.

naar college etc

Terug

Pagina opties