Ontwikkelagenda

De ontwikkelagenda geeft de hoofdlijnen van landelijke ontwikkelingen, visies en kaders voor Deurne en te ontwikkelen beleid weer, passend bij de kader stellende rol van de raad. 

De ontwikkelagenda is een middel waarmee de raad in een vroegtijdig stadium richting kan bepalen, kan sturen en zijn eigen rol kan afwegen. Voor de organisatie worden de hoofdlijnen en samenhang van het actuele beleid en visie op één plaats helder en duidelijk inzichtelijk. 

Terug

Pagina opties