Invloed uitoefenen

De gemeenteraad van Deurne behandelt onderwerpen die de Deurnese inwoners aangaan. Daarom hecht de gemeente waarde aan de inbreng van inwoners. Welke rol u als inwoner kunt hebben en hoe u invloed kunt uitoefenen, leest u hieronder. 

Spreekrecht aanvragen

U kunt spreekrecht aanvragen om uw mening te laten horen over een bepaald onderwerp dat de gemeenteraad of raadscommissie behandelt. Dit kunt u doen onder de volgende voorwaarden:

U kunt niet over alle onderwerpen spreekrecht aanvragen; sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht. Dit bepaalt de gemeenteraad. Meer regels vindt u in het reglement van orde en de verordening op de raadscommissies.

Een brief sturen aan de gemeenteraad

U kunt een onderwerp ook aankaarten met een brief. Uw brief komt dan op de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. Er zijn dan vier mogelijkheden:

  • Wij leggen uw brief voor samen met een ambtelijk advies.
  • De raad vindt dat de burgemeester en wethouders een besluit moeten nemen over uw zaak. Dan vraagt de raad hen om een raadsvoorstel voor te bereiden. Dit kan meer tijd vragen.
  • De raad oordeelt dat uw onderwerp of vraag niet tot de bevoegdheid van de raad behoort. Het college handelt uw brief dan verder af.
  • De raad neemt de brief voor kennisgeving aan. Dat betekent dat men de brief gezien heeft. De raad ziet dan geen aanleiding om verder op uw onderwerp of vraag in te gaan.

Een brief sturen aan burgemeester en wethouders

U kunt uw onderwerp ook onder de aandacht van het college brengen. Afhankelijk van het onderwerp:

  • krijgt u antwoord van een ambtenaar.
  • krijgt u antwoord van de burgemeester en wethouders.
  • behandelen we uw brief ambtelijk. U krijgt dan antwoord van de burgemeester.

Burgerinitiatief aanmelden

U kunt ook een voorstel doen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Dit kan als u inwoner van Deurne bent en minimaal 16 jaar. Een burgerinitiatief moet voldoen aan een aantal voorwaarden. U vindt die voorwaarden in de verordening. Gebruik voor het indienen het formulier.

Formulier aanmelden burgerinitiatief

Behoort uw onderwerp niet tot de bevoegdheden van de gemeenteraad? Dan stuurt de raad het voorstel door naar burgemeester en wethouders.

Spreekuur burgemeester en wethouders

U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak maken, bel hiervoor naar 0493-38 77 11.

Samenstelling van de raad

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen