Mandaatregeling

  • Mandaatregeling

    De Algemene mandaatregeling Deurne 2020 schrijft voor over hoe er binnen de organisatie van de gemeente Deurne wordt omgegaan met gemandateerde bevoegdheden (de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen of handelingen te verrichten). Bij de mandaatregeling hoort een bijlage: het mandaatregister (zie onderstaande).

  • Mandaatregister

    Het mandaatregister biedt een compleet overzicht van alle in de gemeente Deurne geldende mandaten. U kunt aan de hand daarvan precies nagaan wie er bevoegd is om namens het college of de burgemeester te beslissen of te handelen.

Terug

Pagina opties

Koningsdag

Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is op dinsdag 27 april gesloten.

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen