Mandaatregeling

  • Mandaatregeling

    De Algemene mandaatregeling Deurne 2020 schrijft voor over hoe er binnen de organisatie van de gemeente Deurne wordt omgegaan met gemandateerde bevoegdheden (de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen of handelingen te verrichten). Bij de mandaatregeling hoort een bijlage: het mandaatregister (zie onderstaande).

  • Mandaatregister

    Het mandaatregister biedt een compleet overzicht van alle in de gemeente Deurne geldende mandaten. U kunt aan de hand daarvan precies nagaan wie er bevoegd is om namens het college of de burgemeester te beslissen of te handelen.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen