Mandaatregeling

  • Mandaatregeling

    De Algemene mandaatregeling Deurne 2020 schrijft voor over hoe er binnen de organisatie van de gemeente Deurne wordt omgegaan met gemandateerde bevoegdheden (de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen of handelingen te verrichten). Bij de mandaatregeling hoort een bijlage: het mandaatregister (zie onderstaande).

  • Mandaatregister

    Het mandaatregister biedt een compleet overzicht van alle in de gemeente Deurne geldende mandaten. U kunt aan de hand daarvan precies nagaan wie er bevoegd is om namens het college of de burgemeester te beslissen of te handelen.

Terug

Pagina opties