Mandaatregister

  • Mandaatreglement

    Het mandaatreglement geeft algemene richtlijnen over hoe er in de gemeente organisatie wordt omgegaan met gemandateerde bevoegdheden, de vervanging en de ondertekening.

  • Mandaatregister

    In het mandaatregister is een overzicht van alle in de gemeente Deurne geldende mandaten opgenomen. Het geeft aan welke bevoegdheden er namens het college of de burgemeester door medewerkers van de gemeente of externen mogen worden uitgeoefend.

Terug

Pagina opties