De hoorcommissie ruimtelijke plannen

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om ruimtelijke plannen vast te stellen. Voordat dergelijke plannen kunnen worden vastgesteld, moet een specifieke procedure worden doorlopen. Vaak bestaat daarbij voor belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Wanneer dit het geval is, dan stelt de gemeenteraad de indieners van zienswijzen in de gelegenheid te worden gehoord.

In Deurne heeft de gemeenteraad besloten de hoorcommissie ruimtelijke plannen in te stellen. Namens de gemeenteraad hort deze commissie de indieners van zienswijzen.

Wie zitten er in de hoorcommissie ruimtelijke plannen?

De commissie bestaat uit:

 • de heer F.H.J. (Frank) van Tilburg (Burgerpartij Transparant Deurne); voorzitter
 • de heer B.A. (Bram) van Neerven (DOE!);
 • de heer W.H. (Wilbert) Gerlings (DeurneNU);
 • de heer J.A.M. (Jeroen) van Lierop (VVD;
 • de heer F. (Frans) Vonk (CDA);
 • de heer J.G.J. (Jan) Verleijsdonk (Progressief Akkoord/Groen Links);
 • de heer G.P.M. (Gerard) de Jong (PvdA).

Taakgebieden

De hoorcommissie ruimtelijke plannen gaat over tot het horen van indieners van zienswijzen:

 • bij het opstellen van een structuurplan,
 • bij het opstellen van een bestemmingsplan,
 • bij de wijziging van een bestemmingsplan, voor zover deze bevoegdheid is voorbehouden aan de gemeenteraad, en
 • bij de procedure tot vrijstelling van een bestemmingsplan, voor zover deze bevoegdheid is voorbehouden aan de gemeenteraad.

Advisering

De commissie brengt verslag uit aan de gemeenteraad alsmede het college van burgemeester en wethouders. De hoorcommissie neemt zelf geen besluiten. De hoorcommissie wordt ondersteund door de griffie.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen