De hoorcommissie ruimtelijke plannen

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om ruimtelijke plannen vast te stellen. Voordat dergelijke plannen kunnen worden vastgesteld, moet een specifieke procedure worden doorlopen. Vaak bestaat daarbij voor belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Wanneer dit het geval is, dan stelt de gemeenteraad de indieners van zienswijzen in de gelegenheid te worden gehoord.

In Deurne heeft de gemeenteraad besloten de hoorcommissie ruimtelijke plannen in te stellen. Namens de gemeenteraad hort deze commissie de indieners van zienswijzen.

Wie zitten er in de hoorcommissie ruimtelijke plannen?

De commissie bestaat uit:

 • de heer B.A. (Bram) van Neerven (DOE!);
 • de heer W.H. (Wilbert) Gerlings (DeurneNU);
 • de heer J.A.M. (Jeroen) van Lierop (VVD;
 • de heer F. (Frans) Vonk (CDA);
 • de heer J.G.J. (Jan) Verleijsdonk (Progressief Akkoord/Groen Links);
 • de heer F.H.J. (Frank) van Tilburg (Burgerpartij Transparant Deurne);
 • de heer G.P.M. (Gerard) de Jong (PvdA).

Taakgebieden

De hoorcommissie ruimtelijke plannen gaat over tot het horen van indieners van zienswijzen:

 • bij het opstellen van een structuurplan,
 • bij het opstellen van een bestemmingsplan,
 • bij de wijziging van een bestemmingsplan, voor zover deze bevoegdheid is voorbehouden aan de gemeenteraad, en
 • bij de procedure tot vrijstelling van een bestemmingsplan, voor zover deze bevoegdheid is voorbehouden aan de gemeenteraad.

Advisering

De commissie brengt verslag uit aan de gemeenteraad alsmede het college van burgemeester en wethouders. De hoorcommissie neemt zelf geen besluiten. De hoorcommissie wordt ondersteund door de griffie.

Terug

Pagina opties