De rekeningcommissie

De rekeningcommissie is een commissie die zich richt op het financiĆ«le beheer en beleid van de gemeente. Zij adviseert de gemeenteraad.

De rekeningcommissie heeft als hoofdtaak het jaarlijkse onderzoek van de jaarrekening. De rekeningcommissie wordt daarbij ondersteund door de onderzoeken van de gemeentelijke accountant. Daarnaast is de rekeningcommissie het eerste aanspreekpunt voor de rekenkamercommissie. Verder overlegt de rekeningcommissie met het college van burgemeester en wethouders over het financiĆ«le beleid en over de zelfevaluaties die de gemeente jaarlijks uitvoert.

De rekeningcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • de heer L.H.P. (Leo) Cuijpers (CDA), voorzitter;
  • de heer J. (Job) Vogels (DeurneNU);
  • de heer M. (Mark) van den Heuvel (VVD);
  • de heer M.H.M.J. (Tjeu) Lammers (Progressief Akkoord/GroenLinks)
  • de heer F.A.J. (Frank) van Tilburg (Burgerpartij Transparant Deurne);
  • de heer D.M. (Nick) Thijssen (PvdA);
  • de heer B.A. (Bram) van Neerven (DOE!).

De Rekeningcommissie wordt ondersteund door de raadsgriffier, de heer R. (Roger) Rutten.

Terug

Pagina opties