De rekeningcommissie

De rekeningcommissie is een commissie die zich richt op het financiĆ«le beheer en beleid van de gemeente. Zij adviseert de gemeenteraad.

De rekeningcommissie heeft als hoofdtaak het jaarlijkse onderzoek van de jaarrekening. De rekeningcommissie wordt daarbij ondersteund door de onderzoeken van de gemeentelijke accountant. Daarnaast is de rekeningcommissie het eerste aanspreekpunt voor de rekenkamercommissie. Verder overlegt de rekeningcommissie met het college van burgemeester en wethouders over het financiĆ«le beleid en over de zelfevaluaties die de gemeente jaarlijks uitvoert.

De rekeningcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • de heer L.H.P. (Leo) Cuijpers (CDA), voorzitter;
  • de heer J. (Job) Vogels (DeurneNU);
  • de heer M. (Mark) van den Heuvel (VVD);
  • de heer M.H.M.J. (Tjeu) Lammers (Progressief Akkoord/GroenLinks)
  • de heer F.A.J. (Frank) van Tilburg (Burgerpartij Transparant Deurne);
  • de heer D.M. (Nick) Thijssen (PvdA);
  • de heer B.A. (Bram) van Neerven (DOE!).

De Rekeningcommissie wordt ondersteund door de raadsgriffier, de heer R. (Roger) Rutten.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen