De Rekenkamercommissie

Taakstelling

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Op basis van onderzoek geeft zij aanbevelingen voor verbeteringen. De Rekeningcommissie fungeert als Rekenkamercommissie.

Terug

Pagina opties