Samenwerking en overleg

Belastingsamenwerking Oost-Brabant 

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) regelt de heffing, invordering en waardering op het gebied van:

  • gemeentelijke belastingen;
  • de WOZ (Wet waardering onroerende zaken )
  • waterschapsheffingen.

Dit doet BSOB voor de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden, Veghel, Landerd en het waterschap Aa en Maas. Door samen te werken, kunnen we efficiënter werken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Het doel is om dit te doen tegen zo laag mogelijke kosten, wat uiteindelijk ten goede komt aan u als belastingbetaler. BSOB is een uitvoerende organisatie en bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven. Daar blijven de gemeenten en het waterschap Aa en Maas zelf verantwoordelijk voor. De belastingopbrengsten komen uiteraard ten goede van iedere gemeente zelf en het waterschap.

Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie?

BSOB

Senzer

Bij Senzer kunt u terecht als u werk en/of scholing zoekt, wanneer u een tijdelijk inkomen wilt aanvragen of als u personeel nodig heeft.

Senzer

Peelgemeenten

Bij Peelgemeenten werken Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in één regio samen om (nieuwe) taken op te pakken. Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft. Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid per individuele gemeenten. We werken aan een Peelbrede organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die op 1 juli 2014 van start is gegaan. Voor inwoners van Deurne is er de site: ZorginDeurne.nl

Zorg in Deurne

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen