Samenwerking en overleg

Belastingsamenwerking Oost-Brabant 

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) regelt de heffing, invordering en waardering op het gebied van:

  • gemeentelijke belastingen;
  • de WOZ (Wet waardering onroerende zaken )
  • waterschapsheffingen.

Dit doet BSOB voor de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden, Veghel, Landerd en het waterschap Aa en Maas. Door samen te werken, kunnen we efficiënter werken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Het doel is om dit te doen tegen zo laag mogelijke kosten, wat uiteindelijk ten goede komt aan u als belastingbetaler. BSOB is een uitvoerende organisatie en bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven. Daar blijven de gemeenten en het waterschap Aa en Maas zelf verantwoordelijk voor. De belastingopbrengsten komen uiteraard ten goede van iedere gemeente zelf en het waterschap.

Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie?

BSOB

Senzer

Bij Senzer kunt u terecht als u werk en/of scholing zoekt, wanneer u een tijdelijk inkomen wilt aanvragen of als u personeel nodig heeft.

Senzer

Peelgemeenten

Bij Peelgemeenten werken Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in één regio samen om (nieuwe) taken op te pakken. Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft. Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid per individuele gemeenten. We werken aan een Peelbrede organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die op 1 juli 2014 van start is gegaan. Voor inwoners van Deurne is er de site: ZorginDeurne.nl

Zorg in Deurne

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen