Vergadering Commissie Wonen & Vastgoed 11-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer, gemeentehuis Deurne
Tijd:20:00
Voorzitter:J. van Lierop

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling van de agenda

2 Advieslijst van de vergadering van 26 juni 2017

3 Gymsportcentrum

Behandelwijze: A.

4 Visie centrumring

Behandelwijze: A.

5 Raadsinformatiebrief principeverzoek Liesselseweg, Leegveld, Breemortelweg

Behandelwijze: A.

6 Bestemmingsplan Blasiusstraat

Behandelwijze: B.

7 Mededelingen vanuit het college

Bijgevoegde documenten

Bijgevoegde documenten

Terug

Pagina opties