Visie centrumring Deurne

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 13 maart 2018 de visie op de centrumring van Deurne vastgesteld. De visie heeft betrekking op de volledige centrumring, die bestaat uit de volgende straten: Heuvelstraat, Houtenhoekweg, Dunantweg, Europastraat, Hogeweg en Lagekerk.

In de visie is per straat beschreven wat het huidige beeld is en wat de kansen en mogelijkheden zijn in de toekomst (visiebeeld). Er is gekeken naar bebouwing, openbare ruimte en verkeer. De visie wordt gebruikt als toetsingsdocument bij nieuwe initiatieven aan de centrumring. Bekeken wordt dan of het initiatief aansluit bij de visie.

Terug

Pagina opties