Deurne Doet ’t (gemeente, Senzer, Donkergroen) start in Vlierden met het vervangen van bomen langs de Vlierdenseweg, Pastoriestraat en Brouwhuisweg. Er worden 71 bomen geplant. Bewonerscollectief Samen Vlierden heeft daarbij het initiatief genomen om ook de gras- en plantvakken aan te pakken. Samen met bewoners is er bekeken wat de beste invulling zou zijn en hoe het financieel te realiseren is. Het rommelige beeld van nu wordt vervangen door een duidelijke en krachtige structuur van bomen en beukenhagen. 

“In eerste instantie leek het plan financieel niet haalbaar. Door de inbreng van bewoners en Deurne Doet ’t is dit mooie initiatief wel haalbaar geworden. De uitstraling van de straten wordt daardoor een stuk fraaier. Een compliment voor de energie en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen, en met name voor Samen Vlierden. Steeds vaker komen mooie initiatieven tot stand in samenwerking met inwoners. Daar morgen we echt trots op zijn.” - wethouder Helm Verhees

Start werkzaamheden

Inmiddels is er gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden. In week 2 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Deurne Doet ‘t rooit bestaande bomen en beplanting, spit en verbetert de bodem. Vervolgens worden er 71 bomen geplant. De verwachting is dat het planten van de bomen in week 5 is afgerond. In het weekend van 5 en 6 februari gaan de bewoners aan de slag. Deurne Doet ’t levert 30.000 beukenplantjes en Samen Vlierden gaat ze samen met bewoners planten. Bewoners houden vervolgens de vakken onkruidvrij. Deurne Doet ’t knipt de hagen om zo te waarborgen dat ze allemaal tegelijkertijd én op dezelfde hoogte geknipt worden.

Deurne Doet t

Steeds vaker komen bewoners met plannen om hun omgeving mooier of netter te maken. Door samen met buurtgenoten en Deurne doet ‘t zelf zaken op te pakken, is er meer mogelijk. Heeft u een idee? Mail dan naar deurnedoett@deurne.nl.