Zelfwozbezwaarmaken.nl(externe link) is een onafhankelijk platform waar u zelf eenvoudig bezwaar kunt maken. Doe dit binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag.

BSOB aangesloten

Om het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden is Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) aangesloten bij Zelfwozbezwaarmaken.nl. Het invulformulier wordt direct gekoppeld aan de mailbox van BSOB. Er is geen tussenpersoon. BSOB kan het bezwaar gelijk in behandeling nemen. U krijgt een verzendbewijs en het contact loopt verder direct via BSOB.

Meer informatie

Hulp nodig bij het maken van bezwaar? BSOB helpt u graag. Bel 088 - 551 00 00.