Wat is botulisme?

Botulisme is een voedselvergiftiging veroorzaakt door de gifstoffen van de bacterie "Clostridium Botulinum". Botulisme komt vaak voor in het voorjaar en de zomer en heeft vaak de sterfte van dieren, zoals eenden en vissen, tot gevolg. Ook honden, katten en andere dieren kunnen er ziek van worden. Botulisme kan in zeldzame gevallen schadelijk zijn voor de mens.

Hoe ontstaat botulisme?

Als ondiep water snel opwarmt, kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen. De bacterie komt vaak voor in de grond, de water(bodem), vogels, vissen en andere dieren. Alleen in een warme en zuurstofloze omgeving met dierlijk voedsel (eiwitrijk), bijvoorbeeld kadavers, maakt de bacterie gif aan. Zodra gezonde dieren van deze resten van kadavers eten, krijgen zij dit gif binnen. Verlammings- en verstikkingverschijnselen zijn vaak het gevolg.

Wat doen gemeente en waterschap?

Botulisme is een natuurlijk proces dat niet te voorkomen is. Het enige wat we als de gemeente in samenwerking met Waterschap Aa en Maas kunnen doen om verdere verspreiding van botulisme te voorkomen, is het preventief ruimen van kadavers. Wanneer de temperaturen lager worden, wordt de botulismebacterie minder actief en verdwijnt het risico op besmetting.

Waarschuwingsborden

In de tussentijd heeft het Waterschap Aa en Maas waarschuwingsborden geplaatst bij de vijver om contact met de bacterie te voorkomen. Wandelaars en recreanten worden verzocht om:

  • Niet in de buurt van eenden of andere watervogels te komen;
  • De dieren niet te voeren;
  • Honden aan de lijn te houden;
  • Als (sport)visser niet te vissen in water waar botulisme wordt vermoed of is geconstateerd.