Heeft u een vrijstaande woning? Dan ontvangt u mogelijk een brief met het verzoek om foto’s te maken van de leefruimten in uw woning. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken? Of is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan kunt u dit nu gemakkelijk zelf doorgeven met de foto-tool (er is geen verplichting tot gebruik van de tool). Zo zorgt u ervoor dat de informatie volledig, juist en actueel is. Hierdoor kan BSOB een juiste WOZ-waarde bepalen.  

Een eerlijke belastingaanslag

Tot op heden werd de binnenzijde van de woning alleen gecontroleerd door een taxateur bij verkoop van de woning of bij bezwaar tegen de WOZ-waarde. Hierdoor moet BSOB in veel gevallen zelf een reële inschatting maken over de binnenkant van een woning. Die schatting is gebaseerd op vroegere taxatiegegevens, en kan dus mogelijk afwijken (hoger of lager) van de werkelijke WOZ-waarde. De WOZ-waarde is namelijk van invloed op onder meer de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb), de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait die u betaalt via de inkomstenbelasting. Een juiste bepaling van de WOZ-waarde is dus van groot belang. Want is die bijvoorbeeld te hoog vastgesteld? Dan kan het zijn dat u voor een reeks belastingen te veel betaald.

En hoewel BSOB vaak goed zit, is elke verkeerde schatting er één te veel. Door de introductie van de foto-tool hoeft BSOB geen inschatting meer te maken o.b.v. mogelijk ontbrekende of verouderde taxatiegegevens. Doordat u nu zelf informatie over de binnenkant van de woning kan doorgeven via de foto-tool, beschikt BSOB over volledige, juiste en actuele informatie. Hierdoor kan BSOB de WOZ-waarde nauwkeurig bepalen en krijgt u een eerlijke belastingaanslag. 

Minder bezwaren

Door u bij de bepaling van de WOZ-waarde te betrekken hoopt BSOB tevens het aantal WOZ-bezwaren via No-Cure-No-Pay bureaus (NCNP) terug te dringen. Dit kost de gemeenschap nu veel geld. Gemeenten moeten betalen voor de proceskosten en arbeidskosten. Zo moeten taxateurs opnieuw aan het werk en zijn steeds meer tijd kwijt aan bezwaarafhandeling. Deze kosten worden betaald met maatschappelijk geld.

Privacy

De introductie van de foto-tool roept wellicht vragen op omtrent uw privacy. Bij de foto-tool worden op geen enkele manier persoonsgegevens gevraagd, louter kenmerken van de woning (objectgegevens). Meer dan 80 gemeenten hanteren alreeds deze werkwijze, alleen dan in de fase van bezwaar. Bovendien komen de foto’s, die u nu zelf maakt, in exact hetzelfde beveiligde systeem terecht als wanneer voorheen een taxateur uw woning bezocht ter rapportage.

De Waarderingskamer onderschrijft efficiënte werkwijze van foto-tool

De Waarderingskamer is de landelijke onafhankelijke toezichthouder op de uitvoering WOZ. Zij controleert en beoordeelt gemeenten en samenwerkingsverbanden (zoals BSOB) op de kwaliteit van taxaties van onroerende zaken, zoals woningen. Zo kunnen inwoners en bedrijven erop vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan. Eerder beoordeelde zij BSOB met ‘Goed’.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk voor antwoord op veelgestelde vragen op www.bs-ob.nl/faq(externe link) of neem contact(externe link) op met BSOB via 088-551 00 02.

Neem ook contact met BSOB op als u geen foto’s wilt of kunt maken. U dient BSOB te informeren over de huidige onderhoudsstaat van uw woning, maar het is geen verplichting om foto’s te delen. U kunt de informatie ook op een andere manier doorgeven. Bel  dan en samen met u zoekt BSOB naar een passende oplossing.