Op  17 en 19 mei vinden commissievergaderingen plaats. De vergaderingen vinden plaats in het Cultuurcentrum en zijn live te volgen via www.deurne.nl/liveraad.

De commissie Omgeving van 17 mei behandelt het bestemmingsplan Heimolenweg 12, Deurne en het Delegatiebesluit omgevingsplan. Daarnaast bespreekt de commissie de discussienotitie over de Bibliotheek Helmond-de Peel.

De commissie Samenleving & Bestuur van donderdag 19 mei wordt geïnformeerd over de veiligheidscijfers 2021. Daarnaast behandelt de commissie de voorstellen zienswijzen begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen en Intrekken verordening individuele studietoeslag.

Meer informatie

De volledige agenda’s met de bijbehorende stukken zijn te vinden via de volgende link: deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

De vergaderingen starten om 20:00 uur in de grote zaal van het Cultuurcentrum en zijn te volgen via www.deurne.nl/liveraad.