Vergaderingen raadscommissies:

 • Datum: dinsdag 28 november, raadscommissie Omgeving
 • Datum: donderdag 30 november, raadscommissie Samenleving en Bestuur
 • Tijdstip: 20.00 uur
 • Locatie:¬†Cultuurcentrum Deurne

Agenda vergadering raadscommissie Omgeving

In de vergadering Omgeving worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Zienswijze op gewijzigde GR ODZOB 2024
 • Diverse bestemmingsplannen
 • Beheervisie openbare ruimte 2024-2033
 • Toelichten Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
 • Dienstverleningsovereenkomst beheer en exploitatie Zwembad de Wiemel

Bekijk de volledige agenda van deze vergadering

Agenda vergadering raadscommissie Samenleving en Bestuur

In de vergadering Samenleving en Bestuur worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018
 • Zienswijze Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Re-integratieverordening Participatiewet Deurne 2023
 • Wijziging Verordening fysieke leefomgeving 2021
 • Zienswijze Senzer Meerjarenplan Dienstverlening 2025-2028

Bekijk de volledige agenda van deze vergadering

Meer informatie

De vergaderingen starten om 20:00 uur in de grote zaal van het Cultuurcentrum Deurne. De publieke tribune is geopend. De raadsvergadering is ook digitaal te volgen.

De volledige agenda van vergaderingen met de bijbehorende stukken is te vinden op ons raadsinformatiesysteem(externe link).