Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. 

Voorwaarden cultuursubsidie ‘Verhaal van Deurne’

Tot 1 december kunt u de cultuursubsidie ‘Verhaal van Deurne’ aanvragen. Het gaat om alle projecten of initiatieven die het verhaal van Deurne vertellen. Zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst verbeelden, komen in aanmerking. Wel moet minimaal één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn en moet er samenwerking zijn met minimaal 2 andere organisaties.

Aanmelden van initiatieven voor de eerste helft van 2024

Tot vrijdag 1 december kunt u aanvragen doen voor projecten die plaatsvinden in het voorjaar van 2024. Kijk voor meer informatie op de pagina over cultuursubsidie.