Cultuursubsidie ‘Verhaal van Deurne’ aan te vragen tot 1 september

Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.  

Vraag de cultuursubsidie voor 1 september aan

Tot 1 september heeft u de tijd om de cultuursubsidie ‘Verhaal van Deurne’ aan te vragen. Het gaat om alle projecten of activiteiten die het verhaal van Deurne vertellen. Dit kan heel divers zijn: zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst verbeelden komen in aanmerking. Wel moet minimaal één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn en moet er een samenwerking zijn met minimaal twee andere organisaties.