De cliëntenraad behartigt de belangen voor inwoners die een uitkering ontvangen via de Participatiewet (bijstand, IAOW/IAOZ), Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) en inwoners met een minimum inkomen.

Wat is de Cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen voor inwoners die een uitkering ontvangen via de Participatiewet (bijstand, IAOW/IAOZ), Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) en inwoners met een minimum inkomen.

Verder kijken ze mee naar het beleid dat de gemeente Deurne en Senzer maakt voor inwoners. Over dit beleid geven ze gevraagd en ongevraagd advies.
Onder andere over
-- uitkeringen
-- minimabeleid
-- de nieuwe wet inburgering.

Wie zoekt de cliëntenraad?

Iemand die zelf te maken heeft met een van deze regelingen en/of iemand die zich betrokken voelt bij deze inwoners.

Wat wordt er van u verwacht?

- 1 keer per maand de vergadering bijwonen en deze goed voorbereid.
- 1 a 2 keer per jaar meegaan, als toehoorder, naar de maandelijkse vergadering bij Senzer.
- Een aantal keer per jaar meegaan naar een symposium of bijeenkomst over belangrijke thema’s .
- Gemiddeld 10 uur per maand vrij maken voor de cliëntenraad.

Heeft u interesse om lid te worden van de Cliëntenraad Deurne?

Meld u zich dan aan. Dat kan via 
- Een mailtje aan clientenraaddeurne@outlook.com
- Met het contactformulier op www.clientenraaddeurne.nl of
- Mobiel 06-380 130 13 (op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur).