Het kabinet heeft half december bekendgemaakt dat er een eenmalige tegemoetkoming komt voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum, komen hiervoor in aanmerking. 

Zij ontvangen eenmalig ongeveer 800 euro via de gemeenten om bij te dragen aan de energierekening.

Uitvoering

Op dit moment ligt de regeling bij de Raad van State voor advisering. Als er duidelijkheid is, leest u dat zo snel mogelijk terug op deze gemeentepagina, onze website, nieuwsbrief en social media kanalen. We begrijpen dat u vragen heeft maar vragen u nog even geduld te hebben. 

Meer regelingen

Wilt u weten wat voor regelingen en tegemoetkomingen er nog meer zijn? Deze zijn te vinden bij regelingen voor mensen met een laag inkomen