Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 3 oktober 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we aan de slag kunnen. We gaan dit stap voor stap doen. In dit bericht leest u welke stappen we nemen.

Inwoners die automatisch de energietoeslag 2023 ontvangen

De energietoeslag bedraagt € 800 per huishouden, omdat wij het extra bedrag van € 500,- hebben toegevoegd aan de energietoeslag 2022. Dit is in april 2023 betaald en dat betekent dat er voor de energietoeslag 2023 nog een bedrag van € 800,- beschikbaar is. Als u op 1 oktober 2023 een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAZ, IOAW of Bbz of een minimaregeling ontvangt, krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch. Wij verwachten dit bedrag rond 19 december 2023 aan u te betalen.

Mogelijk recht op de energietoeslag

Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan bekijken we of u in 2023 weer aan de voorwaarden voldoet. Dit doen we met een toets bij het Inlichtingenbureau. Dit bureau checkt de inkomens voor de gemeenten. Hoe lang de controle duurt, weten we niet precies. Deze controle verwachten we in januari 2024 af te hebben. Heeft u weer recht op de energietoeslag? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. U hoeft de energietoeslag dan niet aan te vragen. Heeft u geen recht op de energietoeslag? Dan ontvangt u een schriftelijk bericht. 

Aanvragen energietoeslag 2023 is mogelijk vanaf 8 januari 2024

Ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u vanaf 8 januari 2024 een aanvraag indienen. Op de website van de gemeente en social media kunt u vanaf die datum informatie vinden over de aanvraagprocedure.

Bent u jonger dan 21 jaar?

Dan bestaat er geen recht op de energietoeslag. Er is in de Wet energietoeslag 2023 opgenomen dat jongeren van 18, 19 en 20 jaar geen recht hebben op de energietoeslag 2023. De Wet energietoeslag 2023 kent een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,- via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Geldzorgen?

Heeft u geldzorgen? Neem dan contact op met Grip op Schuld. U kunt  een e-mail sturen naar info@gripopschulddeurne.nl of bellen naar 06 - 37 40 22 32. Kijk voor meer informatie op www.gripopschulddeurne.nl(externe link). Zij helpen u graag vrijblijvend verder om (grotere) problemen te voorkomen.