• 32-36 uur per week
 • schaal 10, HR21-profiel medewerker beleidsuitvoering I

Wat speelt er in het buitengebied van Deurne?

Het buitengebied van de gemeente Deurne verandert sterk. Op verschillende overheidslagen wordt nieuw beleid ontwikkeld wat van invloed is op de landbouw en veeteelt. De gemeente Deurne telt ongeveer 400 agrarische bedrijven. Agrarische bedrijven hebben te maken met onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst. Het aantal boeren dat qua bedrijfsvoering in de problemen zit of zal komen gaat de komende jaren fors stijgen. Binnen 10 jaar zal een flinke groep agrariërs naar verwachting stoppen met het bedrijf.

Wat deze ontwikkelingen sociaal, psychisch en emotioneel te weeg brengen wordt vaak niet gezien of onderschat. “De boer legt zijn persoonlijke sores niet graag op tafel”. De kop van een recent verschenen artikel in de pers zegt exact waar het om gaat en waar het vaak mis gaat. Dat geldt voor de boer maar ook voor zijn partner, kinderen en sociale omgeving.

De gemeente Deurne heeft in haar beleid voor de komende jaren onder andere de kernopgave positieve gezondheid en een leefbaar buitengebied opgenomen. Het inzetten van een erfbetreder maakt daar onderdeel vanuit en zal op dit sociaal-maatschappelijk gebied ondersteuning bieden.

Wat ga je doen?

 • Je zit naast de boer aan tafel en begeleidt, ondersteunt en coacht hem en zijn gezin in het maken van keuzes die bij hen passen. Je biedt domein overstijgende cliëntondersteuning in de volle breedte vanuit een onafhankelijke en neutrale positie en pakt hierin wanneer nodig de casus- en/of procesregie.
 • Je krijgt het vraagstuk van de boer boven tafel en kijkt samen naar passende oplossingen. Samen stem je de inhoud en het proces af. Het uitgangspunt hierbij is de vraag van de boer en zijn gezin.
 • Je werkt vanuit Zorg in Deurne nauw samen met de Ruimte Ontwikkeling specialist Buitengebied en met diverse partijen zoals GGD, banken, ZLTO, milieu, fiscus etc.
 • Je ben in staat een vertrouwensband met de betrokkenen op te bouwen en fungeert als gespreks- en sparringpartner. Je spreekt hierbij de ‘taal van de boeren’.

Wat breng je mee?

 • Je hebt affiniteit met het buitengebied en hetgeen wat zich daar afspeelt. Je begrijpt de opgaves, de gevoeligheden en de impact die dit kan hebben.
 • Je kent het sociaal maatschappelijk veld en hebt ervaring vanuit het Sociaal Domein.
 • Je beschikt over empathisch vermogen en sterke sociale vaardigheden. Je bent toegankelijk, integer en je kunt goed luisteren.
 • Je hebt een ‘no nonsense’ mentaliteit en durft ‘out of the box’ te denken. Je weet op de juiste plek te de verbindingen te leggen.
 • Inhoudelijk heb je enige kennis van het brede pallet aan spelers rondom de boeren, denk daarbij aan banken, fiscus, voerleveranciers, ruimtelijke ordening, milieu etc.

Herkenbaar of nog niet?

We vinden je verbindende kwaliteit belangrijker dan je inhoudelijk kennis. Belangrijk is om de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen. Je kunt vanuit een motiverende stijl het gesprek voeren waarin je geen ongevraagde adviezen geeft. Herken je jezelf niet geheel inhoudelijk in het gevraagde profiel maar wel op het gebied van persoonlijke eigenschappen? Ook dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Samen kijken we naar de mogelijkheden om je inhoudelijke kennis bij te spijkeren.

Zorg in Deurne

De erfbetreder maakt deel uit van het team Zorg in Deurne. Sinds 1 januari 2017 voert gemeente Deurne de zorgtaken uit in dit gebiedsteam. Zorg in Deurne bestaat uit de clusters Toegang, Jeugd, Wmo, Wijkcoördinatoren, Kwaliteit & Data-analyse en het Schakelteam. Daarnaast hebben we in-house expertise in de vorm van gedragswetenschappers, cliëntondersteuning 18+ en 18-, een Autisme Expert Jeugd, een interne rebound hulpverlener en een GGZ-consulent. Bij Zorg in Deurne pakken wij alle sociaal-maatschappelijke ondersteuningsvragen vanuit een onafhankelijke rol en opdracht op!

Wat bieden we jou?

 • Een uitdagende baan in een enthousiast team met leuke collega’s, met ruimte voor groei en ontwikkeling.
 • Afhankelijk van kennis en ervaring een passend salaris van minimaal € 3090 tot maximaal € 4671 bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 10, HR21-profiel medewerker beleidsuitvoering I). Het betreft een indicatieve waardering. De functie moet nog voorgelegd worden aan de Functiewaarderingscommissie HR21.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Een individueel keuzebudget bestaande uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage van 17,05%.
 • Een tegemoetkoming ziektekosten van € 168,- of € 296,- bruto per jaar (afhankelijk van je salaris).
 • Een prima pakket arbeidsvoorwaarden met onder andere: uitruil woon-werkverkeer, aan- en verkoop verlofuren, hybride werken, een eigen mobiele telefoon en laptop, thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding.
 • Een online leerplatform BROS academie, elektrische deelfietsen en (na afronding van de verbouwing) een inspirerende werkomgeving in het nieuwe ‘Huis van de Samenleving’.

Interessant, maar heb je toch nog vragen?

Neem dan contact op met Mariëlla Bastiaans, Teamleider Samenleving Uitvoering/ Gebiedsmanager Zorg in Deurne. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 12 78 05 25. Je kunt ook contact opnemen met Wil Evers, Beleidsmedewerker Sociaal Domein via 06 - 29 33 64 55.

Direct solliciteren?

Klik dan op de sollicitatiebutton. Dit kan tot en met 9 februari 2022. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na sluitingsdatum van ons bericht over de verdere sollicitatieprocedure. De gesprekken vinden plaats op 15 en 16 februari.

Solliciteer nu naar de functie van Erfbetreder

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.