Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kan de toestroom van vluchtelingen niet aan en heeft een groot tekort aan opvanglocaties. Alle gezochte oplossingen, leidden niet tot een situatie die onder controle is. Er is op dit moment dan ook sprake van een crisissituatie.

Verantwoordelijkheid gemeenten

De Rijksoverheid heeft de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om met spoed geschikte opvanglocaties beschikbaar te stellen. In navolging daarvan heeft de veiligheidsregio de gemeenten verzocht om verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen/asielzoekers tijdelijk te voorzien van crisisnoodopvang.

Op humanitaire gronden is de gemeente Deurne bereid om een bijdrage te leveren aan de tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen en/of asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne heeft inmiddels nadrukkelijk de bereidheid daartoe uitgesproken.

Gedoogbesluit

Het college heeft een gedoogbesluit genomen ten behoeve van het tijdelijk afwijken van de nalevingregels voor de tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen. De crisisnoodopvang wordt tijdelijk gedoogd in de Kubus, Meent 1-3-5 in Deurne voor de periode 24 augustus tot en met 14 september.

Het besluit is algemeen bekend gemaakt.

Lees hier het volledige gedoogbesluit gemeente Deurne