De partners in het Peelland Interventie Team (PIT) werken al 5 jaar samen om overlast en andere complexe problematiek aan te pakken. De partners besloten unaniem om ook de komende 4 jaar deze samenwerking voort te zetten. Het PIT blijkt namelijk een succesvolle werkwijze en helpt de overheid om de samenleving te beschermen tegen ondermijnende en/of overlastgevende situaties.

Sinds de start van het PIT in 2017 zijn in totaal 155 gezamenlijke acties uitgevoerd, waarbij 175 woningen, 60 chalets, 213 bedrijven, 25 opslaglocaties en 4 bospercelen werden gecontroleerd. Verschillende misstanden werden geconstateerd en aangepakt.

“We investeren, samen met onze veiligheidspartners, in een structurele bestuurlijke aanpak. Complexe zaken worden aangepakt, normen worden gesteld en we laten zien dat een georganiseerde overheid echt het verschil kan maken. Door de samenwerking ontstaat synergie, ontstaan nieuwe slimme werkwijze en effectieve combinaties tussen bestuursrecht en strafrecht om ook een vuist te maken tegen (ondermijnende) criminaliteit.” - Elly Blanksma, voorzitter van Team Peelland

Integrale controles met uiteenlopende partners

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. 
Al naar gelang de casus of project werken ze hierbij samen met uiteenlopende partners. Zo sluiten bijvoorbeeld bij sommige acties de GGD, NVWA, Belastingdienst of Omgevingsdienst aan. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen. 

Verdachte situaties melden 

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492 - 58 79 03 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 - 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het Peelland Interventie Team.

PIT Team voorbeeld voor gemeenten

In oktober 2016 is het PIT-convenant afgesloten tussen de 6 Peelgemeenten, politie Oost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer. Later is ook de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) aangesloten. Het is een krachtige samenwerking van organisaties op het gebied van toezicht en handhaving. Het PIT wordt in Brabant-Zeeland en inmiddels ook daarbuiten gezien als 'best practice'. Het is daarmee een voorbeeld voor gemeenten in andere basisteams.