Omgaan met dementie is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsstoornissen. Tijdens de cursus worden je kennis en vaardigheden aangereikt om hiermee om te kunnen gaan. Deze gratis cursus is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die dementie heeft.

Meer informatie

Er zijn 3 bijeenkomsten in Helmond en 3 bijeenkomsten + een terugkomdag in Deurne. In Helmond start de cursus op maandag 20 maart en in Deurne op maandag 3 april. De avonden zijn van 19 - 21 uur.

Voor meer informatie en/of aanmelding kijk op de website van Leren met LEV(externe link)
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=191(externe link)

Of neem contact op met Joost.douwes@levgroep.nl (06 - 41 03 76 32) of
Patty.vanrooy@Levgroep.nl (06 - 48 57 66 18).