Zowel in het trottoir als in de rijbaan van de Paul Rubensstraat is wortelopdruk, veroorzaakt door de monumentale bomen, een probleem en veroorzaakt overlast.
 

Fysieke aanpassingen

Door fysieke aanpassingen in de Paul Rubensstraat wordt dit probleem opgelost. Voorwaarde hierbij is dat de monumentale bomen behouden blijven. Deze aanpassingen leiden tot een verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en hebben invloed op de directe omgeving.

Ontwerp

In de Paul Rubensstraat van Sint jozefstraat tot Dirk Boutsstraat wordt de rijbaan opgeheven en een langzaamverkeersroute aangelegd. Dit pad is bestemd voor zowel voetgangers als fietsers. Dat betekent dat het trottoir aan beide zijden van dit gedeelte van de Paul Rubensstraat wordt verwijderd. Hierdoor krijgen de monumentale bomen meer groeiruimte en wordt overlast van wortelopdruk zoveel als mogelijk voorkomen.

De rijbaan tussen Dirk Boutsstraat en Rogier van de Weijdenstraat wordt versmald waardoor ook daar de monumentale bomen meer groeiruimte krijgen. Het gevolg hiervan is dat de Dirk Boutsstraat en Paul Rubensstraat (gedeeltelijk) als éénrichtingsweg worden ingericht.

3D animatie

Om u een goed beeld en indruk te geven hebben we een 3D animatie gemaakt.