Aangevraagde exploitatievergunning Zand 17, Liessel, het huisvesten van 50 arbeidsmigranten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgeving
Bekendmaking heeft betrekking op: 5757RX17
Publicatiedatum: 16-04-2020

Aangevraagde exploitatievergunning

Zand 17, 5757 RX Liessel, het huisvesten van 50 arbeidsmigranten (26 maart 2020).

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u bezwaar maken. Hiervoor geldt dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan aanvrager.

Terug

Pagina opties