Aanvraag het bouwen van een garage: Aanvraag (5758PV, 15a)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Moostdijk
5758PV, 15a
Omschrijving: het bouwen van een garage: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 03-10-2019
Publicatiedatum: 26-09-2019
Terug

Pagina opties