Aanvraag het bouwen van voorzieningen ten behoeve van verblijfsrecreatie: Aanvraag (5759RD, 107)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Soemeersingel
5759RD, 107
Omschrijving: het bouwen van voorzieningen ten behoeve van verblijfsrecreatie: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 07-03-2019
Publicatiedatum: 28-02-2019
Terug

Pagina opties