Aanvraag het herbouwen van een woonhuis: Aanvraag (5757RM, 43)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Neerkantseweg
5757RM, 43
Omschrijving: het herbouwen van een woonhuis: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 07-11-2019
Publicatiedatum: 30-10-2019
Terug

Pagina opties