Aanvraag het huisvesten van maximaal 6 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 6 maanden: Aanvraag (5753AC, 119)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Vlierdenseweg
5753AC, 119
Omschrijving: het huisvesten van maximaal 6 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 6 maanden: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 16-01-2020
Publicatiedatum: 09-01-2020
Terug

Pagina opties