Aanvraag het kappen van een boom: Aanvraag (5751WN, 29)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Oude Liesselseweg
5751WN, 29
Omschrijving: het kappen van een boom: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 09-01-2020
Publicatiedatum: 02-01-2020
Terug

Pagina opties