Aanvraag het kappen van een boom: Aanvraag (5751WP, 40)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Oude Liesselseweg
5751WP, 40
Omschrijving: het kappen van een boom: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 17-10-2019
Publicatiedatum: 10-10-2019
Terug

Pagina opties