Aanvraag het ontplooien van zorg verlenende nevenactiviteiten in twee bestaande gebouwen: Aanvraag (5752PA, 38)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Walsbergseweg
5752PA, 38
Omschrijving: het ontplooien van zorg verlenende nevenactiviteiten in twee bestaande gebouwen: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 31-01-2019
Publicatiedatum: 28-01-2019
Terug

Pagina opties