Aanvraag het oprichten van een bijgebouw waarin mantelzorg verleend kan worden: Aanvraag (5757AL, 117)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoofdstraat
5757AL, 117
Omschrijving: het oprichten van een bijgebouw waarin mantelzorg verleend kan worden: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 05-12-2019
Publicatiedatum: 28-11-2019
Terug

Pagina opties