Aanvraag het realiseren van voorzieningen voor verblijfsrecreatie in bestaande bebouwing en aangrenzend erf/landschap: Aanvraag (5759RD, 107)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Soemeersingel
5759RD, 107
Omschrijving: het realiseren van voorzieningen voor verblijfsrecreatie in bestaande bebouwing en aangrenzend erf/landschap: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 04-07-2019
Publicatiedatum: 01-07-2019
Einde reactietermijn:
Terug

Pagina opties