Aanvraag het uitbreiden en verbouwen van de woning: Aanvraag (5753AG, 94)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Vlierdenseweg
5753AG, 94
Omschrijving: het uitbreiden en verbouwen van de woning: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 09-07-2020
Publicatiedatum: 02-07-2020
Einde reactietermijn:
Terug

Pagina opties