Aanvraag het uitbreiden van de woning: Aanvraag (5751WJ, 1)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Spaarne
5751WJ, 1
Omschrijving: het uitbreiden van de woning: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 25-06-2020
Publicatiedatum: 18-06-2020
Einde reactietermijn:
Terug

Pagina opties