Aanvraag het uitbreiden van de woning: Aanvraag (5757AN, 50)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoofdstraat
5757AN, 50
Omschrijving: het uitbreiden van de woning: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 06-02-2020
Publicatiedatum: 29-01-2020
Einde reactietermijn:
Terug

Pagina opties