Aanvraag het verbouwen van een basisschool: Aanvraag (5756AW, 1)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Galileïstraat
5756AW, 1
Omschrijving: het verbouwen van een basisschool: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 12-12-2019
Publicatiedatum: 04-12-2019
Terug

Pagina opties