Aanvraag het verbouwen van een woning: Aanvraag (5752SK, 1)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Leemweg
5752SK, 1
Omschrijving: het verbouwen van een woning: Aanvraag
Datum beschikking:
Verzenddatum: 17-05-2018
Publicatiedatum: 09-05-2018
Terug

Pagina opties