Ampèrestraat 2b, het produceren van diervoeding, ontwerpbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 5753ST2b
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2018-1143*, activiteit, milieu (vergunning);

Publicatiedatum: 31-10-2019
Einde bezwaartermijn: 13-12-2019

Burgemeester en wethouders van Deurne zijn voornemens om omgevingsvergunning te verlenen voor bovenvermelde aanvraag.

* De meeste vergunningen en de bijbehorende stukken kunt u ook digitaal inzien op onze website via inzage vergunningen. Staat de vergunning er niet bij , heeft u vragen over dit besluit of heeft u behoefte aan uitleg? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493- 38 87 11

Ter inzage

Op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is voor deze aanvraag een ontwerpbesluit ingesteld. Dit ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1 gedurende 6 weken ter inzage. Omdat de aanvraag digitaal is ingediend kunt u ter inzage liggende stukken alleen op afspraak inzien. 

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0493 - 38 77 11. 

Zienswijze

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze over een ontwerpbesluit schriftelijk indienen bij

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3

5750 AA Deurne

Wilt u uw zienswijze liever mondeling kenbaar maken dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum voor het maken van een afspraak.

Terug

Pagina opties